Om Kent Nilsson Vägbyggnader AB

Vi är ett väletablerat Mark & Anläggnings-företag med säte i Vindeln. Företaget utför alla vanligt förekommande arbeten inom Entreprenad & Vägarbeten. Kent Nilsson Vägbyggnader AB hjälper företag, skogsbolag, kommuner, vägföreningar och privatkunder i Västerbotten.

Vägarbeten i Norrland

Kent började sin karriär 1971 som 16 åring åt sin pappa i en Landsverk L58. Han fick dispens för lingrävare vid 18 års ålder, 1976 körde han sin första hydraul grävmaskin och startade eget 1985.

Lång erfarenhet

Under åren har vi bl a byggt ca 35-40 st ersättningsvägar åt Banverket efter stambanan och tvärbanan och ca 2 mil transportvägar till Botniabanan. Vi har även byggt ersättningsvägar åt Trafikverket mellan Sävar och Sikeå, samt åt HOLMEN Skog AB har vi byggt ca 70 mil skogsbilväg.

Markfirma från Västerbotten

Idag bygger vi ca 2 mil och rustar upp ca 8 mil skogsbilväg / år. Kent Nilsson Vägbyggnader förvaltar HOLMEN Skog AB ´s Bergtäkt ca 12 km utanför Vindeln där vi säljer, lastar ut och levererar bergkross i olika fraktioner. Inget jobb är för litet eller för stort för oss.

Mark & Anläggningsarbeten

  • Vägarbeten & Vägunderhåll
  • Grusar, hyvlar och plogar vägar
  • Gräv & Markentreprenader
  • Dränering
  • Diken
  • Grusleveranser & Transporter

Kompetens

Kent Nilsson Vägbyggnader AB är medlemmar i branschorganisationerna Maskinentreprenörerna, ME, och Sveriges Åkeriföretag. Vi är kollektivanslutna samt delägare i MTAB, Mellanbygdens Transport. Bolaget innehar erforderliga entreprenad- och ansvarsförsäkringar, och har god ekonomi med Dubbel-A, samt F-Skattsedel.

Välkommen att kontakta oss hur vi kan hjälpa dig i nästa entreprenadprojekt!