.

.

Välkommen till Kent Nilsson Vägbyggnader!

Markarbeten & Vägentreprenader i Norrland

.

Vägarbeten
Gräv
Transport

.

.

Allt inom Mark & Anläggning

Vi är ett väletablerat Entreprenadföretag som utför alla vanligt förekommande marktjänster: vägarbeten, gräventreprenader och transport. Kent Nilsson Vägbyggnader AB hjälper privatpersoner och företag i Västerbotten, med säte i Vindeln. Inget jobb är för litet eller stort för oss.

.

.

.